Składka wypadkowa od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. – nowa wysokość

Ubezpieczenie jest w życiu bardzo ważne – daje pewne przekonanie o stabilności i zabezpieczeniu w razie nieszczęśliwego wypadku, zwłaszcza podczas wykonywania pracy zawodowej. Ryzyko w pracy jest bardzo zróżnicowane z uwagi na różne zawody, o różnym stopniu zagrożenia życia, jednak lepiej płacić składki, niż później nie mieć z czego brać pieniędzy na leczenie i powrót do zdrowia. Aby zachęcić płatników do opłacania składek i aby zmobilizować większą liczbę osób do bycia ubezpieczonymi Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w myśl rozporządzenia z 5 marca 2018r. wprowadził nową składkę wypadkową. Jego rozporządzenie wchodzi w życie 1 kwietnia 2018 roku.

Główne zmiany dotyczą tego, że niektórzy podatnicy będą płacili znacznie niższą składkę wypadkową. Ma to być dla nich korzystniejsze oraz bardziej zachęcające, a niższa kwota będzie wynikała z pojawienia się różnorodnej stopy procentowej. Ma ona być różna dla wypadków związanych z chorobami zawodowymi, jak i wypadkami przy pracy. Istnieją różne zawody oraz związane z nimi skutki zdrowotne oraz ewentualne wypadki, dlatego składka wypadkowa nie powinna być taka sama dla wszystkich. Minister wraz z wejściem w życie rozporządzenia udostępnił na swojej stronie internetowej listę zagrożeń i chorób związanych z konkretnymi grupami zawodowymi. Jest to istotne, gdyż poza dotychczas istniejącymi kategoriami pojawiły się nowe grupy ryzyka oraz tym samym przypisane im stopy procentowe na przyszłe ubezpieczenie wypadkowe. W myśl nowych przepisów od 1 kwietnia bieżącego roku najwyższa stopa procentowa do 31 marca 2019r. będzie wynosiła 3,33% (wcześniej wynosiła 3,60%), natomiast najniższa określona została na 0,67% (wcześniejsza wynosiła 0,40%). Przy tym dobrze jest zwrócić uwagę na to, że płatnicy zgłaszający maksymalnie 9 osób będą płacić 50% najwyższej stopy procentowej, a z kolei pracodawcy zgłaszający 10 i więcej osób mają mieć składkę obliczaną przez ZUS.

  • Opublikowano

    10 kwietnia 2018

  • Kategorie:

    BLOG