Jak przygotować się do RODO 2018 – nowe obowiązki pracodawców

Temat przetwarzania danych osobowych jest obecnie na fali. Wszędzie się o tym słyszy, ponieważ od 25 maja 2018 roku będą egzekwowane nowe unijne przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Właściciele firm i przedsiębiorstw obawiają się tej rewolucji, gdyż niedostosowanie się będzie wiązało się z ogromnymi karami, sięgającymi nawet 20 mln euro lub 4% całkowitego obrotu ubiegłego roku. Dodatkowo istnieje też możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej.

Przepisy obarczają znacznie większą odpowiedzialnością administratorów danych, czyli pracodawców. Dane osobowe od dnia obowiązywania przepisów mogą być gromadzone tylko za zgodą, w uzasadnionym celu i to już w momencie pozyskiwania tych danych. Zgoda na przetwarzanie danych musi być dobrowolna i jasno sformułowana, a pracownik lub kandydat musi wiedzieć, jak długo administrator planuje jego dane przetwarzać. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili.

Pracodawców czeka konieczność wprowadzenia zmian w obszarze organizacyjnym oraz technicznym. System informatyczny musi być tak dostosowany, aby np. pacjent chcący zmienić przychodnię, szybko miał możliwość wygenerowania pliku z jego danymi osobowymi, w celu przekazania pacjentowi, a następnie usunięcia ze swoich zbiorów danych osobowych.

Nowe przepisy wymagają utworzenia nowej funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, odpowiadającej za bezpieczeństwo danych i raportowanie naruszeń do organu nadzoru, którym będzie teraz Urząd Ochrony Danych. Na zgłoszenie naruszenia mogącego skutkować zagrożeniem praw osób, mamy obecnie tylko 72 godziny od jego wykrycia.

Przedsiębiorstwa i firmy zatrudniające przeszło dwieście pięćdziesiąt pracowników, na zasadzie proporcjonalności będą miały większe obowiązki. Należeć będą do nich m.in. rejestrowanie każdej czynności w zakresie przetwarzania danych, czy stworzenie oceny skutków ochrony danych w przypadku, gdy rodzaj przetwarzania danych, będzie wiązał się z ryzykiem naruszenia swobód i praw.

  • Opublikowano

    15 maja 2018

  • Kategorie:

    BLOG