Co warto wiedzieć o split payment?

Kilka tygodni temu, 1 lipca, weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiany zakładają wprowadzenie mechanizmu split payment jako formy rozliczenia podatku VAT. Co nowego wprowadza mechanizm podzielonej płatności i w jaki sposób działa? Jakie obowiązki nakłada na kupującego i jakie korzyści niesie ze sobą dla przedsiębiorcy?

Czym jest tak naprawdę split payment i kogo dotyczy?

Split payment to, inaczej mówiąc, mechanizm podzielonej płatności VAT. System ten wszedł w życie wraz z początkiem lipca 2018 roku i dotyczy podatku VAT płaconego w polskich złotych. Zgodnie z nowymi ustaleniami Ministerstwa Finansów, mechanizm podzielonej płatności dotyczy tylko umów na linii firma – firma (B2B) i nie funkcjonuje w przypadku relacji pomiędzy firmą a klientem indywidualnym (B2C). Korzystanie z nowego systemu rozliczeń jest dla przedsiębiorców dobrowolne. Od stycznia 2019 roku split payment być może zostanie wprowadzony jako obowiązkowy.
W jaki sposób działa nowy system rozliczeń? O wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności decyduje strona kupująca, czyli płacąca fakturę VAT. Bank przydziela każdemu sprzedającemu indywidualny rachunek bankowy, na który kupujący dokonuje płatności podatku za zakup danej usługi czy produktu. Kwotę netto na fakturze, pomniejszoną o wartość podatku VAT, kupujący uiszcza na podstawowy rachunek bankowy przedsiębiorcy.
Choć podatek VAT jest w istocie własnością organów skarbowych, na tym etapie ograniczony dostęp ma do nich sam przedsiębiorca. Na indywidualny rachunek bankowy będzie również wpływać kwota zwrotu dokonanego przez urząd skarbowy.

Jakie korzyści płyną z mechanizmu podzielonej płatności dla skarbu państwa i dla przedsiębiorcy?

System split payment został wprowadzony po to, aby w pewnym zakresie ograniczyć wyłudzenia VAT-u przez nieuczciwych przedsiębiorców. W przypadku firm takie rozwiązanie ma tę zaletę, że ułatwia rozdzielenie kwoty netto od wartości VAT, co w efekcie pozwala lepiej zarządzać firmowym budżetem i nie wydawać kwot podatku na pokrycie bieżących potrzeb przedsiębiorstwa. Kolejnym udogodnieniem związanym ze split payment jest szybka ścieżka zwrotu podatku VAT, która zobowiązuje urząd skarbowy do zwrotu należnego przedsiębiorcy podatku w terminie maksymalnie 25 dni.

  • Opublikowano

    19 lipca 2018

  • Kategorie:

    BLOG