Płaca minimalna w 2018 roku

Dobra wiadomość dla pracowników, rząd po raz kolejny podniósł płacę minimalną. Wzrost płacy w 2018 roku wynosi 5% (100 zł) w stosunku do ubiegłego roku. Dzięki podwyżkom płacy minimalnej z roku na rok zmniejsza się różnica pomiędzy wynagrodzeniem średnim, a minimalnym. Po odliczeniu obowiązkowych składek i zaliczki na podatek dochodowy, pracownik  zatrudniony za najniższą krajową dostanie na rękę (netto) ok. 1530 złotych miesięcznie. Również minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych uległa zmianie, od 1 stycznia wynosi  13,70 zł za godzinę. Stawka dotyczy także osób samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm.

Wzrost płacy minimalnej pociąga za sobą podwyżkę innych świadczeń, m.in. odprawa dla osób zwalnianych grupowo wzrosła do 31 500 zł brutto, jest to o 1 500 zł więcej niż w zeszłym roku. Zwiększeniu uległ również dodatek za pracę w godzinach nocnych, wynagrodzenie za czas przestoju oraz minimalna kwota odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Zwiększenie wysokości płacy minimalnej wpłynie jednocześnie na koszty zatrudnienia pracownika. Koszty te jednak nie zwiększą się tylko o 100 zł. Pracodawca finansuje składki za pracownika z
własnych środków, które w 2018 roku zwiększyły się o około 120 zł.

  • Opublikowano

    11 stycznia 2018

  • Kategorie:

    BLOG